Iselin Veronika Brandt | Psykoterapeut
30. august 2020 admin 0 Comments

Der er så afgørende stor forskel på, om man prøver at præstere sig god nok eller man tør mærke på, at man faktisk er god nok.

Derfor er der også så afgørende stor forskel på, om den terapeut, man beder om hjælp, rent faktisk kan hjælpe en med netop denne skelnen, så det ikke bare bliver noget man snakker om, men rent faktisk kan mærke helt inde i en selv.

16. april 2019 admin 0 Comments

“Handledimensionen i sorg arbejde drejer sig ikke om instrumentel handlen – gøren ved sig selv, f.eks. ved at aflede sig selv – for at opnå målet: glemme, komme videre, blive glad og positiv igen etc. Men om hengivelse til naturprocesser – åbenhed for og accept af følelser og reaktioner og accept af den tid, det tager for disse følelsesprocesser at forandre sig af sig selv.” Olav Storm Jensen, adj. professor på RUC

8. januar 2019 admin 0 Comments

“When being together really means being together – being yourself, or integrated, together – we are talking of love. Love is basic acceptance – the basic attitude of the YES. Widening the area of aspects of our existence that can be met with this attitude for me is the same as opening up for spiritual dimensions of existence”