artikler iselin veronika brandt
Sticky Post 4. januar 2020 admin 0 Comments

“Vi kan ændre på alt, hvad vi gør, men ikke på, hvad og hvem vi er. Forvekslingen mellem ‘jeg gør noget uhensigtsmæssigt’ og ‘jeg er forkert’ (evt. ‘han siger, at jeg …’) er nok en af de allermest lammende og forstyrrende problemfaktorer i menneskers kommunikation med sig selv og hinanden – og en af de almindeligste.” Olav Storm Jensen, adj. professor

16. april 2019 admin 0 Comments

“Handledimensionen i sorg arbejde drejer sig ikke om instrumentel handlen – gøren ved sig selv, f.eks. ved at aflede sig selv – for at opnå målet: glemme, komme videre, blive glad og positiv igen etc. Men om hengivelse til naturprocesser – åbenhed for og accept af følelser og reaktioner og accept af den tid, det tager for disse følelsesprocesser at forandre sig af sig selv.” Olav Storm Jensen, adj. professor på RUC