Din krop er klog. Lyt!

Hvordan jeg arbejder


Din krop er klog. Lyt! Giv dig selv de bedste betingelser. Jeg hjælper dig i god kontakt med din krop og med hvordan du faktisk har det.

Din krop er klog. Den er i virkeligheden. Den ved, hvordan du har det. Den ved også, hvad du har oplevet og hvad der er virkeligt og hvad der er løgn.

Jeg hjælper dig derfor i god kontakt med din krop og med hvordan du har det- i virkeligheden.

Når du er godt groundet, ser du dig selv og virkeligheden uforvirret. Du bliver klar og tydelig omkring dig selv og overfor andre. Du står stærk og hviler i dig selv. Du bruger ikke unødige kræfter og bruger ikke kræfter på at modarbejde dig selv eller forkludre dine relationer.

Du får overskud til at forholde dig til din verden, som den nu engang er! Det giver livskvalitet og en meget dyb indre ro glæde.

En måde at arbejde på, som er virkelig effektiv både til børn, unge og voksne. Hos mig er ikke så meget overflødigt og indviklet fyld at forstå, bare roligt og dybtgående arbejde med din grounding og dit forhold til dig selv.


Min baggrund

Jeg er uddannet på Sensetik Instituttet. En 4-årig uddannelse, som kræver, at man både før, under og efter optag kontinuerligt selv går i terapi. Det betyder, at jeg fortsat går i terapi og får supervison på alt mit arbejde som terapeut og underviser.

Sensetikterapi er en kombination af kropsligt arbejde og samtale. Psykoterapi med krop.

Uanset hvad du kommer med eller hvordan du ønsker at arbejde med det, vil jeg tage udgangspunkt i at du kommer:

ned i tempo
ned i kroppen
ned i det konkrete

Det er simpelt og det virker!


Du er helt som du skal være!

Mennesker laver fejl, men det betyder ikke, at vi ER en fejl. Jeg støtter dig i at mærke, at du er fejlbarlig, men har ansvaret for dine valg.

Jeg arbejder med udgangspunkt i at lade dig mærke en skelnen mellem gøren og væren. Mit udgangspunkt er, at du og vi allesammen er helt som du skal være. Hvad du og jeg gør med vores følelser, er vores helt eget ansvar. Nogle gange kan måden vi forholder os til dem vi egentlig er, være blevet noget værre rod af alle mulige grunde.


Valg, som er rigtige for dig!

Jeg kender ikke svarene for dig, men sammen finder vi vejen, så du kommer i bedre kontakt med at mærke DIG- altså ikke hvordan du synes du burde have det, gerne ville have at du havde det, tænker du har det eller hvordan, andre synes du skulle have det- men hvordan du faktisk har det. Herfra vil du få mere ro og et langt bedre udgangspunkt for at undersøge dine faktiske handlemuligheder.

Herfra kan du træffe valg, som er rigtige for dig.


Vaner

Når vi som børn ikke er blevet mødt i, at vi er helt som vi skal være, bliver vi ikke mødt som mennesker. Den voksne gør med andre ord ikke en menneskelig kontakt mulig. Den kontakt den voksne så tilbyder, drejer sig så om, hvad man som barn præsterer, ikke præsterer, siger, ikke siger, kan opfylde af ønsker ikke opfylder af ønsker og en helt masse andet, som handler om, hvad barnet gør.

Den type kontakt gør ondt, når den grundlæggende menneskelige kontakt ikke er tilstede. For intet barn kan leve, forme sig og få et godt forhold til sig selv, hvis ikke det først og fremmest bliver mødt i at det ER som det skal være.

børn kan prøver vi at gøre en helt masse for så på andre måder at få kontakt med de voksne

Børn er kloge!

Børn er kloge, så når den voksne ikke gør sig tilgængelig med en god menneskelig kontakt, så prøver barnet ALT hvad der skal til for, for at skabe en sådan kontakt. Barnet kan gøre og gøre og forsøge og forsøge at få kontakt. Men vil den voksne ikke lære af barnet og forstå et vink med en vognstang, så er barnets forsøg dømt til at mislykkes. Man kan ikke få kontakt med en, som ikke er i kontakt med sig selv. Uanset, hvor meget man prøver.

Det er ikke barnets ansvar. Men har den voksne svigtet sit ansvar som den voksne, står man som barn med en umenneskelig stor opgave, som man ikke har bedt om. Hvis kontaktet fra den voksne har været tilstrækkelig dårlig, kan skelnen mellem væren og gøren blive så mudret til, at man som barn begynder at give sig selv skylden for den dårlige kontakt. Og så er balladen startet. Får man ikke hjælp kan alle de dårlige vaner, der følger med denne tilmudring, blive mere eller mindre indgroede. Man begynder at rette vreden indad eller udad.

“Jeg er sådan en som…”

“Jeg er ikke noget værd”

“Jeg har ikke ret til at være her”

“Det har intet med mig at gøre”

“Jeg skal i hvert fald ikke sige undskyld, selvom jeg har gjort noget dumt”

Ansvar

Du har med andre ord ikke bedt om den udfordring det var at blive gjort så forvirret omkring dit værd. Det er bare dig som voksen, der nu står med opgaven. Så ansvaret for at du blev gjort forvirret er ikke dit ansvar, men ansvaret for om du vil fortsætte med at forvirre dig selv ER DIT ANSVAR. Gennem arbejde med din grounding med din krop kan du komme ned i de dybe lag forvirringen har sat sig i din krop. Her kan du mærke at den overbevisning du går rundt med om dig selv, hviler på en løgn. DU ER HELT SOM DU SKAL VÆRE.

Du kan med andre ord få gjort kål på de falske overbevisninger og på dårlige vaner.

din krop er klog iselin veronika brandt
Er man ikke i god kontakt med sig selv, kan man heller ikke være det med andre
Man kan modsat heller ikke få god kontakt med en, der ikke er i kontakt med sig selv

God kontakt til dig selv og andre

Når kontakten til os selv og til andre ikke er god- når ikke vi er ærlige overfor os selv, så begynder vores forhold til os selv, livet og vores relationer at blive noget indviklet kludder. -Ja, nogle gange kan det vi allerhelst vil have til at lykkes gå helt i stykker, fordi den ene eller begge parter ikke mærker sig selv helt.

Man kan ikke altid styre, hvad der kommer og møder en udefra, men man kan sikre sig at man er sammen med sig selv!

Jeg kan hjælpe dig hjem til dig selv Der står du bedst og ser dig selv og andre klarest. Når du er groundet, kan du se virkeligeheden uforvirret. Herfra kan du se dig selv og andre klart. Det giver dig ro, fordi du så ikke bruger dine kræfter på at betvivle, hvad du i virkeligheden godt ved. Det giver dig ro, fordi du tydeligere kan se, hvad der er dit ansvar og hvad der ikke er. Herfra får du mod til at være helt sammen med dig selv. Du vil kunne mærke, at du er helt som du skal være! Når du mærker det, vil du stoppe med at modarbejde dig selv, men give dig plads til at have det som du i virkeligheden har det. Du vil opdage at det ikke er farligt, men faktisk er et rigtig rigtig dejligt sted at være sammen med dig selv og med andre mennesker.

Din krop er klog. Lyt og giv dig selv de bedste betingelser!


Om du ønsker at arbejde gennem en terapeutisk proces alene.
I parterapi sammen med en relation, du gerne vil passe på.
Om du ønsker sparring, feedback eller supervision på din personlige eller arbejdsmæssige situation.
Eller om du vil arbejde med dig selv gennem deltagelse på et hold med groundende fysiske blide øvelser.

Valget er dit

Jeg har privat praksis i Aalborg, udenfor Arden lige ved Rold Skov og i Aarhus, men kommer gerne ud og holder oplæg eller underviser i grounding- og åndedrætarbejde på din arbejdsplads, skole, forening, gruppe el. lign.