Litteraturliste

Sticky Post 6. oktober 2023 iselinveronikabrandt 0 Comments

Litteraturliste

…der måske kan inspirere dig

Jeg har her samlet en litteraturliste, som måske kan inspirere dig.

Listen fortæller i den grad om min måde at arbejde på- mit psykologiske, filosofiske, værdimæssige, metodiske og teoretiske ståsted.


Jeg opdaterer løbende.

Alexander Lowen: Bioenergetik- Den verdensberømte terapi hvor kroppens sprog løser sindets problemer

Alexander Lowen: The Language of the Body

Antonio Damasio: Fornemmelsen af det, der sker- krop og emotion ved dannelsen af bevidsthed

Bessel van der Kolk: The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma

Casper Feilberg: Eksistentiel Fænomenologi

David Berceli: Trauma Releasing Exercises (Tre)- A Revolutionary New Method for Stress/Trauma Recovery.

David Berceli: The Revolutionary Trauma Release Process- Transcend Your Toughest Times

David Berceli: Shake It Off Naturally- Reduce Stress, Anxiety, and Tension with TRE

Esben Hougaarrd: Psykoterapi- Terapi og forskning

Lars Hem og Jette Fog: Psykoterapi og erkendelse

Friedrich Nietzsche: Således talte Zarathustra

Gadamer, Hans-Georg: Sandhed og Metode : grundtræk af en filosofisk hermeneutik

Gunilla Lindqvist, Lev s. Vygotskij: Om læring som udviklingsvilkår – kapitler af Lev Vygotskijs Pædagogisk psykologi og hans artikel

Hall, Gerard: “Multi-Faith Dialogue in Conversation with Raimon Pannikar”

Hannah Arendt: Ondskabens banalitet

Henrik Dybvad Larsen: Fostrets og fødslens psykologi

Jay Armstrong: What is Z-Health?: The System That Eliminates Chronic Pain and Improves Athletic Performance

Jean Paul Sartre: Væren og intet

Jesper Juul: Dit kompetente barn

Jesper Juul: Her er jeg! Hvem er du?

Kurt Dauer Keller: ”Lad os nu blive personlige! Om personens felt i erfaringen”

Martin Buber: Jeg og du

Merleau-Ponty: Kroppens fænomenologi

Merleau-Ponty: Phenomenology of Perception

Mindy Pelz: Fast like a girl

Minoru Kiyota: Shingon Buddhism: Theory and practice

Mogens Pahuus: Det gode liv: indføring i livsfilosofi

Olav Storm Jensen: Psykoterapeutens autenticitet –
terapiens afgørende led. Om at tage ’at tage klienten
alvorligt’

Peter Levine: Den tavse stemme

Paul Ricœur: Den eksistentielle fænomenologi

Paul Ricœur: Oneself as another

Paul Tillich: Mod til livet

Pirsig, R.M.: Lila – En undersøgelse af moral. København: Schønberg.

Ronald David Laing: Det spaltede selv

Stephen W. Porges: The Polyvagal Theory

Sørensen & Keller, red., Psykoterapien og den eksistentielle erfaring. Eksistentielfænomenologiske perspektiver på psykoterapi 

Søren Kierkegaard: Sygdommen til døden

Søren Overgaard: En verden af indtryk- om blæksprutter, basilikum og bevidsthedens gåde

Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, Makro- og mikroregulering

Susan Hart: Neuroaffektiv psykoterapi med voksne

Tara Swart: The Source: Open Your Mind, Change Your Life

Tove Hvid: Kroppens fortællinger

Thomas P. Kasulis: Reality as embodiment

Ulla Thøgersen Krop og fænomenologi: En introduktion til Maurice Merleau-Pontys
filosofi

Yasuo Yuasa: The Body, Toward an Eastern Mind-Body Theory