Litteratur

Sticky Post 6. oktober 2023 iselinveronikabrandt 0 Comments

Jeg har her samlet en litteraturliste, som måske kan inspirere dig.

Listen fortæller i den grad om min måde at arbejde på- mit psykologiske, filosofiske, værdimæssige, metodiske og teoretiske ståsted.

Jeg opdaterer løbende.

22. november 2023 admin 0 Comments

Der er så afgørende stor forskel på, om man prøver at præstere sig god nok eller man tør mærke på, at man faktisk er god nok.

Derfor er der også så afgørende stor forskel på, om den terapeut, man beder om hjælp, rent faktisk kan hjælpe en med netop denne skelnen, så det ikke bare bliver noget man snakker om, men rent faktisk kan mærke helt inde i en selv.

“Det er her, pointen om betydningen af, hvor overfladisk eller hvor dybt og konsekvent forholdet opfattes, kommer ind og gør den store forskel. Min pointe er, at tilstedeværelsen, ægtheden og centreringen om klientens interesse alt sammen skal være ægte virkelighed i den terapeutiske kontakt i en langt dybere betydning, end de fleste vil forbinde med en faglig kontakt.” Olav Storm Jensen

16. april 2019 admin 0 Comments

“Handledimensionen i sorg arbejde drejer sig ikke om instrumentel handlen – gøren ved sig selv, f.eks. ved at aflede sig selv – for at opnå målet: glemme, komme videre, blive glad og positiv igen etc. Men om hengivelse til naturprocesser – åbenhed for og accept af følelser og reaktioner og accept af den tid, det tager for disse følelsesprocesser at forandre sig af sig selv.” Olav Storm Jensen, adj. professor på RUC