KropsKlog psykoterapi?

 

Hvad er KropsKlog psykoterapi?

Ærligt & Kærligt

Vær Mere ||| Gør Mindre

 

 

Når du er i god kontakt med dig selv, kan du langt bedre navigere, træffe kloge valg for dig selv og have sunde stærke relationer.

Din krop er klog. Den er i virkeligheden. Den ved, hvordan du har det. Den ved også, hvad du har oplevet og hvad der er virkeligt og hvad der er løgn.

Din krop er ærlig. Det er dit hoved ikke altid… Dit hoved kan forvirre dig med ønsketænkning, analyser, regler og fortolkninger. Dit hoved kan tænke hvad som helst.

Din krop er klog- lytter du?

Jeg hjælper dig

Jeg arbejder som kropsterapeut og psykoterapeut med at hjælpe dig i god kontakt med dig.

For bedst at kunne hjælpe dig til at finde ro med dig selv og de udfordringer, du kommer med, arbejder jeg med grounding og åndedræt som to meget centrale elementer igennem hele processen.

Din grounding og åndedræt er meget stærke og effektive redskaber til at bringe dig i kontakt med din krop og med hvordan du har det- i virkeligheden og ikke bare med hvordan du tænker, at du har det.

Når du er godt groundet, ser du dig selv og virkeligheden uforvirret. Du bliver klar og tydelig omkring dig selv og overfor andre. Du står stærkt og hviler i dig selv. Du bruger ikke unødige kræfter og bruger ikke kræfter på at modarbejde dig selv eller forkludre dine relationer.

Du får overskud til at forholde dig til din verden, som den nu engang er! Det giver livskvalitet og en meget dyb indre ro og glæde.


Jeg arbejder i processer grundigt og omhyggeligt. Du får ingen letkøbte eller generelle modeller hos mig. For du er dig og din proces er din. Så meget mere raffineret, end nogen generel teori kan sig noget om.

Hos mig arbejder vi sammen på og med 5 niveauer. Ingen af de 5 niveauer kan for mig at se stå alene, hvis du skal opnå en reel og ægte bedring og forandring:

kropsligt
emotionelt
mentalt
adfærdsmæssigt
“du er ikke alene”

Ikke noget indviklet snak

Hos mig er ikke så meget overflødigt og indviklet fyld at forstå. Bare roligt og dybtgående arbejde med din grounding, dit åndedræt og dit forhold til dig selv. Jeg siger ikke noget, bare fordi det måske har stået i en bog engang. Og jeg siger slet ikke noget bare for at sige noget.

Jeg møder dig på baggrund af dig og med mit eget menneskelige nærvær som rettesnor. Når vi mennesker bliver mødt, som dem vi er, så kan vi mærke os selv. Det virker!

At arbejde SÅ simpelt og SÅ opmærksomt med kropsterapi, psykoterapi, grounding og åndedræt en måde at arbejde med psyke og krop på, som er virkelig effektiv både til børn, unge og voksne.

Du skal ikke først forstå en helt masse. Jeg møder dig nemlig præcis, der hvor du er!

Min baggrund

Jeg er uddannet cand. mag. i idéhistorie og anvendt filosofi. Derefter er jeg uddannet kropsorienteret psykoterapeut fra Sensetik Instituttet. En 4-årig uddannelse, som kræver, at man både før, under og efter optag kontinuerligt selv går i terapi. Det betyder, at jeg fortsat går i terapi og får supervision på alt mit arbejde som terapeut, supervisor og underviser. Derudover er jeg uddannet TRE-provider.

Sensetikterapi er altså en kombination af kropsligt arbejde og samtale. Kropsterapi, og psykoterapi, grounding og åndedræt. Psykoterapi med krop.

Uanset hvad du kommer med eller hvordan du ønsker at arbejde med det, vil jeg tage udgangspunkt i at du kommer:

ned i tempo
ned i kroppen
ned i det konkrete

Det er simpelt og det virker!

Vær Mere ||| Gør Mindre

Vær Mere og Gør Mindre. Du er alligevel helt, som du skal være!

Mennesker laver fejl, men det betyder ikke, at vi ER en fejl. Jeg støtter dig i at mærke, at du er fejlbarlig, men har ansvaret for dine valg.

Jeg arbejder med udgangspunkt i at lade dig mærke en skelnen mellem gøren og væren. Mit udgangspunkt er, at du og vi allesammen er helt, som vi skal være. Hvad du og jeg gør med vores følelser, er noget andet. Det er vores valg og vores helt eget ansvar.

Nogle gange kan måden vi forholder os til dem vi egentlig er, være blevet noget værre rod af alle mulige grunde og vi begynder at handle uhensigtsmæssigt. Men vores handlinger kan vi ændre på.

Valg, som er rigtige for dig!

Jeg kender ikke svarene for dig eller kommer til at besnakke dig med en masse teorier og larm. I sin enkelthed kommer jeg til at gå først, så du bedre tør mærke DIG- altså ikke hvordan du synes du burde have det, gerne ville have at du havde det, tænker du har det eller hvordan, andre synes du skulle have det- men hvordan du faktisk har det.

Herfra vil du få mere ro og et langt bedre udgangspunkt for at undersøge dine faktiske handlemuligheder. Herfra kan du træffe valg, som er rigtige for dig.

Vaner- gode og dårlige

Når vi som børn ikke er blevet mødt af den voksne i, at vi er helt, som vi skal være, bliver vi ikke mødt som mennesker. Den voksne gør med andre ord ikke en menneskelig kontakt mulig. Den kontakt den voksne så i stedet tilbyder, drejer sig så om, hvad man som barn præsterer/ ikke præsterer, siger/ ikke siger, kan opfylde af den voksnes behov/ ikke opfylder af den voksnes behov og en helt masse andet, som handler om, hvad barnet gør.

Gøre- kontakt skader, når den grundlæggende være-kontakt ikke er tilstede.

For intet barn kan leve, forme sig sundt og få et godt forhold til sig selv, hvis det lærer, at det skal GØRE for at få kontakt og blive elsket. Barnet skal først og fremmest mødes i, at det ER, som det skal være.

Børn er kloge!

Børn er kloge, så når den voksne ikke gør sig tilgængelig med en god menneskelig kontakt, så prøver barnet ALT, hvad der skal til for, for at skabe en god menneskelig kontakt. Barnet kan gøre og gøre og gøre og forsøge at få skabt kontakt. Men vil den voksne ikke lære af barnet og forstå et vink med en vognstang, så er barnets forsøg dømt til at mislykkes.

Man kan ikke få kontakt med en, som ikke er/vil være i kontakt med sig selv. Uanset, hvor meget man prøver!

Det er ikke barnets ansvar at få den voksne til at gøre sig tilgængelig med god kontakt. Men svigter den voksne sit ansvar som den voksne, står man som barn med en umenneskelig stor opgave, som man ikke har bedt om. Man begynder så som barn at hutle sig igennem med al ens kreativitet og klogskab i et forsøg på at skabe i det mindste en eller anden form for kontakt med den voksne. Man tillærer sig med andre ord dårlige vaner, for at løse et problem, man er blevet givet.

Er du venner med dig selv?

Men hvis kontakten fra den voksne har været tilstrækkelig dårlig, kan skelnen mellem væren og gøren blive SÅ mudret til, at man som barn begynder at give sig selv skylden for den dårlige kontakt. Og så er balladen startet.

Får man ikke hjælp kan alle de dårlige vaner, der følger med denne tilmudring, blive mere eller mindre indgroede. Man begynder at rette vreden indad eller udad.

Det kan blive til alle mulige udgaver af dårligt forhold til dig selv. Mere eller mindre skjult. Lige fra overbelastning og urolig nattesøvn til depression til tvangstanker og -handlinger.

Under alle udgaverne ligger et dårligt selvforhold og en undertrykkelse af dine ægte følelser, fordi du har lært, at de er “farlige” at give udtryk for. Det er blevet gjort forkert af mennesker, som du har været eller er afhængige af. Ikke nødvendigvis i en dårlig mening, men ikke desto mindre er det blevet gjort forkert. Og valget mellem at blive afvist, af dem man er afhængig af eller at opgive en selv, er ikke nemt. Som barn er det faktisk slet ikke rigtig noget valg… Man er på mange måder nødt til at lukke af for sig selv for at få en eller anden form for kontakt. Som voksen står man så bare tilbage med en dyb skepsis og et dårligt selvforhold.

Ansvar

Du har med andre ord ikke bedt om den udfordring det var at blive gjort så forvirret omkring dit værd. Det er bare dig som voksen, der nu står med opgaven.

At du måske blev gjort forvirret som barn, er ikke dit ansvar. Men valget om, om du vil fortsætte med at forvirre dig selv som voksen er dit ansvar.

Bad luck!

Det er desværre bare sådan, vores livsvilkår er. Men gennem arbejde med din grounding med din krop og derigennem dit selvforhold kan du komme ned i de dybe lag, som forvirringen har sat sig i din krop. Her kan du mærke, at den overbevisning du går rundt med om dig selv, hviler på en løgn. DU ER HELT, SOM DU SKAL VÆRE. Du har bare lært, at det ikke var i orden at være den, du er.

Du kan vælge at ville præstere og gøre, alt det du vil for at opnå resultater, nå mål du har sat dig etc. Fint! Men du kan ikke præstere og gøre for at blive elskværdig.

ELSK-VÆRDIG er noget, du bare er!


Er man ikke i god kontakt med sig selv, kan man heller ikke være det med andre

Man kan modsat heller ikke få god kontakt med en, der ikke er i kontakt med sig selv


God kontakt til dig selv og andre

Man kan ikke altid styre, hvad der kommer og møder en udefra, men man kan sikre sig, at man er sammen med sig selv!

Jeg kan hjælpe dig hjem til dig selv. Der står du bedst. Når du er groundet, kan du se virkeligeheden uforvirret. Herfra kan du se dig selv og andre klart.

Når du ikke længere er forvirret omkring, hvad der er dit ansvar og hvad der ikke er, bliver det meget meget nemmere at ændre dine uhensigtmæssige vaner. Du har dybest lært dem, fordi du var klog nok til at lede efter en løsning på et problem. At den dårlige vane, så var en knap så god løsning er noget andet.

Den gode løsning er at være noget mere og gøre noget mindre. Det kan jeg hjælpe dig med.

Dyb indre ro

Din krop er klog. Lytter du!

-Det giver dig ro, fordi du så ikke bruger dine kræfter på at betvivle, hvad du i virkeligheden godt ved.

-Det giver dig ro, fordi du tydeligere kan se, hvad der er dit ansvar og hvad der ikke er.

-Herfra får du mod til at være helt sammen med dig selv.

-Du vil kunne mærke, at du er helt, som du skal være! Når du mærker det, vil du stoppe med at modarbejde dig selv, men give dig plads til at have det, som du i virkeligheden har det.

-Du vil mærke, at det faktisk er rigtig rigtig dejligt at være helt sammen med dig selv -alene OG sammen med andre mennesker.

Husk intet er for stort eller småt.
Det vigtigste er,
at du tager første skridt til at få det godt
endnu bedre
eller undgå at fare vild