Supervision

Supervision

Individuel og for grupper

Hos mig handler supervision om dig

Din trivsel, din situation, dine fag-personlige kompetencer

Konkret og enkelt

Jeg hjælper dig med at få adgang til al den kløgt og viden, du reelt besidder, når og hvis du er ordentligt groundet

Det vil betyde:

-at du kommer mere til stede i dit arbejde. Ikke bruger så mange kræfter på at være i tvivl, på konflikter, på halvdårlig kommunikation, på misforståelser etc.

-at du får mod til at træde frem med dig med dine fag-personlige kompetencer.

-at tydeligheden mellem dig og dine kollegaer, ansatte, chef etc bliver bedre, fordi I ved, hvor I har hinanden.

Resultatet bliver et godt og trygt arbejdsmiljø baseret på tillid og ansvarstagen

Den kloge krop

Når man er groundet, bliver hovedet akkurat så klogt, som det faktisk er. Er du groundet og tilstede i din krop, kan hovedet få fred til at gøre lige nøjagtig det, det er beregnet til. Det betyder, at du får adgang til al den viden og alle de erfaringer, du reelt besidder.

Når du er groundet, skal hovedet ikke overophedes af tanker omkring dit værd. Er du godt groundet, slipper du for alle de krævende strategier, du måske bevidst eller ubevidst laver for ikke at blive afsløret i, hvad du måske reelt ikke ved, er bange for du ikke ved eller faktisk ved, men ikke vil stå ved. Resultatet bliver alle mulige udgaver af kludder. Og kludder koster kræfter.

Kludder koster kræfter

Kludder tager enormt mange kræfter.

Kludder tager kræfter fra alle de situationer, hvor du måske også fagligt er involveret. Hvor du skal levere noget, bidrage med noget, overskue noget, men måske i stedet ender med at bruge dine faglige kræfter uhensigtsmæssigt.

Kludder slører din reelle indsigt og viden.

Kludder, gør dine relationer til kollegaer, ansatte, chefen etc langt mere besværlige end nødvendigt.

Jeg lærer dig og jer at få adgang til jeres reelle fag-personlige viden, så dine og jeres kræfter kan bruges klogest – hver for sig og i fællesskab.

Man har ofte ikke brug for mere viden

Oftere har man brug for at give sig selv adgang til den viden, man allerede har

Det bliver man både dygtigere og gladere af

Faglige OG personlige kompetencer går hånd i hånd

Du er altså ikke bare fagligt tilstede i en faglig situation, men også personligt. Du kan tro, være overbevist om eller stræbe mod ikke at være personligt til stede i situationer, som kalder på dig fagligt. Det er efter min bedste og stærkest overbevisning ikke sandt simpelthen.

Ofte vil et sådant forsøg på at træde ud af en situation personligt, gøre hele din situation meget mere indviklet. Du fylder faktisk mere, når du forsøger ikke at være tilstede med din person. Ja, du vil reelt fylder endnu mere med din person, end hvis du var dig bevidst om, hvordan du som person er tilstede, med hvad du reelt er til stede og med, hvad du har på spil i forskellige situationer.

Ikke kun vil det blive mindre forvirrende og anstrengende for dig, det vil også give dig mulighed for konkret og reelt at tage stilling til din situation. Den hele vel at mærke.

Du bliver simpelthen klogere af at ville give dig selv indsigt i hele din situation og alt det, du reelt allerede ved om den.

At være godt groundet og tilstede har altså stor betydning generelt. Du vil kunne gøre dit arbejde bedre og mere effektivt. Du vil kunne træffe mere præcise beslutninger på egne og andres vegne.

At turde være mere tilstede vil samtidig med højne din trivsel. Om du står du i en krise, en konflikt eller en forandringsproces- ja alle typer af situationer, hvor du har noget på spil. Det kan være med en kollega, chef, ansat, kunde, borger etc. Uanset hvilken situation, så vil det have afgørende betydning for udfaldet, at du har arbejdet med din grounding og at du har undersøgt ikke den tænkte situation, men den reelle. Hvad bidrager du reelt med i situationen? Hvad er dit ansvar og hvad er ikke? Hvad gør den reelt ved dig? Hvad er dine handlemuligheder reelt? etc…

Man kan ikke i en faglig sammenhæng skille det personlige og det faglige ad uden at det går ud over kvaliteten af begge dele

Mennesker er mennesker

Men man kan som chef, ansat, kollega etc arbejde med, hvordan man gør og handler på sine følelser

Jeg giver sparring, feedback og supervision med udgangspunkt i at styrke din fag-personlige kompetence

Det bliver man klar, tydelig, dygtig og tryg af

Autenticitet er sjælden, men afgørende

Den fag-personlige kompetence er ikke ofte fundet. Mange forsøger at undgå at være til stede sådan. Der hersker en forestilling om, at er man også tilstede personligt i en faglig situation, så er man ikke rigtig faglig. “Så er man uprofessionel”…

Jeg kunne ikke være mere uenig! Tværtimod, når man tør være til stede med hele sig, med præcis de erfaringer man har, præcis den viden man har og forståelse for hele rummet omkring ens situation, så bliver man enormt klog- også fagligt!

Der er nemlig stor forskel på at være til stede personligt eller privat.

Du kender sikkert svaret

Ja, mange gange vil man opdage, at man faktisk godt kender svaret på, hvorfor en evt. konflikt er opstået og på, hvad der skal til for at løse den.

Man ved reelt godt, hvordan tingene hænger sammen. Man har ofte ikke brug for mere viden, men har ofte bare brug for at give sig selv adgang til den enorme viden, man allerede har.

Dét er et helt helt andet sted at træffe eventuelle beslutninger ud fra. Et langt mere roligt sted. Og en sådan ro vil have enorm betydning for din livskvalitet og faglighed.

Jeg kommer ikke til at pådutte dig noget

Den allervigtigste kompetence i denne sammenhæng og den der gør, at jeg også kan hjælpe dig er min egen fag-personlige kompetence.

Jeg kan møde dig helt. Du får en menneskelig og faglig kontakt med mig. Og nej, det betyder ikke at jeg så skal pådutte dig mine meninger eller give dig mine svar. Det betyder, at jeg møder dig i, at du er et menneske i en faglig situation og at det er en styrke, når du bare lærer hvordan.

Styrken til at bruge din viden og kræfter klogest
kan jeg hjælpe dig med at finde