Tag: autenticitet

22. november 2023 admin 0 Comments

Der er så afgørende stor forskel på, om man prøver at præstere sig god nok eller man tør mærke på, at man faktisk er god nok.

Derfor er der også så afgørende stor forskel på, om den terapeut, man beder om hjælp, rent faktisk kan hjælpe en med netop denne skelnen, så det ikke bare bliver noget man snakker om, men rent faktisk kan mærke helt inde i en selv.

“Det er her, pointen om betydningen af, hvor overfladisk eller hvor dybt og konsekvent forholdet opfattes, kommer ind og gør den store forskel. Min pointe er, at tilstedeværelsen, ægtheden og centreringen om klientens interesse alt sammen skal være ægte virkelighed i den terapeutiske kontakt i en langt dybere betydning, end de fleste vil forbinde med en faglig kontakt.” Olav Storm Jensen